EVS Results in Poland

The Polish team of EVS published several academic articles based on EVS results

(in English)

2020, Sławomir Mandes, Clerical Sexual Abuse in an Illiberal State: the Case of Poland, Journal of Church and State, 62(1), pp. 110-134, doi: 10.1093/jcs/csz089

2020, Joanna Konieczna-Sałamatin and Maja Sawicka, The East of the West or the West of the East? Attitudes towards the European Union and European Integration in Poland after 2008, East European Politics and Societies and Cultures, on-line first, 10.1177/0888325420926633

(in Polish)

2018, Sławomir Mandes, Konstanty Strzyczkowski, Wartości na sprzedaż. Budowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych. Forum Socjologiczne, vol. 8, pp. 202-218, doi: 10.19195/2083-7763.9.16

2019, Joanna Konieczna-Sałamatin. Konkurencja, zagrożenie czy ratunek dla gospodarki? Postawy Polaków wobec imigrantów (Competition, threat or a lifebuoy for the economy? Attitudes of Poles towards immigrants). Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa, 1(10), 61–82. https://doi.org/10.26343/0585556X11003

2019, Agnieszka Karlińska, Maja Sawicka, Jednostka w systemie (realnego) kapitalizmu: analiza korpusowa społecznych wyobrażeń o relacji łączącej jednostki i system społeczny. Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa, 2, 13-34. https://doi.org/10.26343/0585556X21101

2019, Sławomir Mandes, Pomiędzy antyklerykalizmem a ortodoksją. Religijność Polaków w świetle danych Europejskiego Sondażu Wartości. Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa, 2, 35-50. https://doi.org/10.26343/0585556X21102

2019, Jerzy Bartkowski, Społeczne poparcie dla rządów wojskowych i wojskowego zamachu stanu w Polsce w perspektywie porównawczej. Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa, 2, 51-78. https://doi.org/10.26343/0585556X21103